Torpanpiha® Istutusmulta PLUSSA

Torpanpiha® Istutusmulta PLUSSA

Istutusmulta PLUSSA on valmistettu puhtaista raaka-aineista ja tarkoitettu piha- ja puistorakentamiseen. Se soveltuu vaateliaiden puiden, pensaiden ja perennojen istutusalueiden perustamiseen ja korjaamiseen.

Torpanpiha® Istutusmulta PLUSSA on levitysvalmis, kalkittu ja seulottu kasvualusta vaateliaille puille, pensaille ja perennoille. Istututusmulta PLUSSA on valmistettu puhtaista raaka-aineista ja tarkoitettu piha- ja puistorakentamiseen. Tuote on lannoitettu lämpövaikutteisilla ja hallitustiliukenevilla mineraalilannoitteilla, joten ensimmäisellä kasvukaudella tuotetta ei tarvitse lannoittaa.

Tuotekuvaus
Seos koostuu hietamoreenista, tummasta kasvuturpeesta ja seulontatavoite on alle 30 mm.

Torpanpiha® Istutusmulta PLUS täyttää Viherympäristöliiton suositukset ravinteisuustyypille 1, ”A1 nurmikot, vaateliaat kasvit, rajoitetut kasvualustat”.
Minkälaiseen kasvatukseen tämä tuote sopii?
Seos on tarkoitettu ammattimaiseen viherrakentamiseen ja useimmille yleisesti käytetyille kasveille. Multa soveltuu erityisesti istutusalueiden perustamiseen ja korjaamiseen. Ammattilaisten suosittelema tuote soveltuu loistavasti myös yksityispihojen vaateliaille kasveille, kuten puuvartisille pensaille.
Kuinka paljon tuote tiivistyy?
Tuote tiivistyy asennettaessa n. 20 %. Irtotavaraa on syytä tilata vähintään 25 % lopullista tilavuutta enemmän. Laskurimme huomioi tämän laskukaavassa.
Käyttöohjeet
Tuote sopii sellaisenaan kasvualustaksi, jota voi levittää kunnostetun pohjamaan päälle. Perustamisvaiheessa tuotetta ei tarvitse lannoittaa tai kalkita yleisimpiä kasvilajeja varten. Seuraavina kasvukausina hoitolannoitetaan tavanomaisesti. Seokseen lisätty pinnoitettu lämpövaikutteinen ja hallitusti liukeneva lannoite vähentää hoitolannoitustarvetta ensim­mäisenä kasvukautena. Myöhempinä vuosina hoitolannoitetaan ja -kalkitaan tavan­omaisesti.

Suosittelemme tuotteen käyttöä mahdollisimman pian toimituksen jälkeen. Vältä tuotteen varastointia. Varastointi alentaa kasvualustan ravinnetasoa ja altistaa tuulilevitteisten rikkakasvien siemenille.

Tee tarjouspyyntö tai tilaa

Lähetä tarjouspyyntö kasvualustoista kohteeseesi tai tee suoratilaus helposti tarjouspyyntö- / tilauslomakkeella. Siirry lomakkeelle